Fundusze unijne

Opis

Manipulator

Głowica przystosowana do systemu wizyjnego pozwalająca na jednoczesny załadunek i wyładunek małych . . . więcej

Robot apteczny

Robot apteczny to inteligentny robot do magazynowania i wydawania leków. Zasada jego działania jest bardzo . . . więcej

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe i rozstrzygnięcia w związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej” . . . więcej