Manipulator z głowicą załadowczo - wyładowczą

Głowica przystosowana do systemu wizyjnego pozwalająca na jednoczesny załadunek i wyładunek małych opakowań produktów z półek wraz z systemem sterującym przystosowanym do przyszłej integracji z systemem wizyjnym.

Manipulator
Manipulator