Profil teleskopowy do profilu 90x90

Kod produktowy
199090
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
95,00 mm
Szerokość
95,00 mm
Masa / długość
2,53 kg/m
Pole powierzchni
904,78 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 125,77 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 125,77 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 27,95 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 27,95 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D