Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 109091
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 90,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 7,61 kg/m
Pole powierzchni: 2820,41 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 223,40 cm4
ly = 223,40 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 49,64 cm3
Wy = 49,64 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D