Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
109091
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
7,61 kg/m
Pole powierzchni
2820,41 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 223,40 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 223,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 49,64 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 49,64 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D