Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 10

Kod produktowy
164545
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
2,04 kg/m
Pole powierzchni
765,83 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 14,08 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 14,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 6,26 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 6,26 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D