Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 10

Kod produktu: 164545
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 2,04 kg/m
Pole powierzchni: 765,83 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 14,08 cm4
ly = 14,08 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 6,26 cm3
Wy = 6,26 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D