Profil aluminiowy 45x45mm (2 rowki, Rowek 10)

Kod produktu: 164502L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 1,68 kg/m
Pole powierzchni: 620,06 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 11,99 cm4
ly = 12,04 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 5,33 cm3
Wy = 5,35 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D