Profil aluminiowy 40x80mm (3 rowki, Rowek 10)

Kod produktu: 164083L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 2,70 kg/m
Pole powierzchni: 995,16 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 17,37 cm4
ly = 61,72 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 8,68 cm3
Wy = 15,43 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D