Profil konstrukcyjny 40x80 z rowkiem 10

Kod produktowy
164080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
2,53 kg/m
Pole powierzchni
936,04 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 15,90 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 57,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 7,95 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 14,28 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D