Profil konstrukcyjny 40x80 z rowkiem 10

Kod produktu: 164080L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 2,55 kg/m
Pole powierzchni: 941,16 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 16,10 cm4
ly = 57,50 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 8,05 cm3
Wy = 14,40 cm3

Pliki CAD 3D

Model 31D