Profil aluminiowy 40x120 z rowkiem 10

Kod produktowy
164012L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
3,68 kg/m
Pole powierzchni
1358,51 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 23,90 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 181,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 11,95 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 30,20 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D