Profil aluminiowy 40x120 z rowkiem 10

Kod produktu: 164012L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 120,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 3,68 kg/m
Pole powierzchni: 1358,51 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 23,90 cm4
ly = 181,20 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 11,95 cm3
Wy = 30,20 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D