Profil aluminiowy 40x40mm (2 rowki, Rowek 10)

Kod produktu: 164002L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 1,50 kg/m
Pole powierzchni: 552,12 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 8,57 cm4
ly = 8,61 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,28 cm3
Wy = 4,31 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D