Profil aluminiowy 100x100 z rowkiem 10

Kod produktowy
161010L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
100,00 mm
Szerokość
100,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
8,17 kg/m
Pole powierzchni
3015,00 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 327,30 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 327,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 65,46 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 65,46 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D