Profil aluminiowy 100x100 z rowkiem 10

Kod produktu: 161010L
Kategoria produktu: Moduł 50 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 100,00 mm
Szerokość: 100,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 8,17 kg/m
Pole powierzchni: 3015,00 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 327,30 cm4
ly = 327,30 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 65,46 cm3
Wy = 65,46 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D