Profil aluminiowy zaokrąglony R45/45 45°

Kod produktowy
154545
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
62,80 mm
Szerokość
57,40 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,85 kg/m
Pole powierzchni
661,86 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 18,79 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 13,36 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 12,24 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 19,91 cm3

Pliki CAD 3D

IGS
STP

Interaktywny model 3D