Profil aluminiowy zaokrąglony R45/45 45°

Kod produktu: 154545
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 62,80 mm
Szerokość: 57,40 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,85 kg/m
Pole powierzchni: 661,86 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 18,79 cm4
ly = 13,36 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 12,24 cm3
Wy = 19,91 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D