Profil aluminiowy 32x180 z rowkiem 8

Kod produktu: 132180
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 32,00 mm
Szerokość: 180,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 5,99 kg/m
Pole powierzchni: 2257,37 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 24,96 cm4
ly = 602,80 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 14,04 cm3
Wy = 66,98 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D