Profil aluminiowy 32x180 z rowkiem 8

Kod produktowy
132180
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
32,00 mm
Szerokość
180,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
5,99 kg/m
Pole powierzchni
2257,37 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 24,96 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 602,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 14,04 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 66,98 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D