Profil aluminiowy 40x40 z dwoma przeciwległymi rowkami 8

Kod produktu: 124041
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,77 kg/m
Pole powierzchni: 655,15 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 9,50 cm4
ly = 10,72 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,75 cm3
Wy = 5,36 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D