Profil aluminiowy 40x40 z dwoma przeciwległymi rowkami 8

Kod produktowy
124041
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,77 kg/m
Pole powierzchni
655,15 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 9,50 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,72 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,75 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 5,36 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D