Profil aluminiowy 32x45 z dwoma rowkami 8

Kod produktu: 113245
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 32,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,39 kg/m
Pole powierzchni: 544,42 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 9,61 cm4
ly = 5,80 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,27 cm3
Wy = 3,61 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D