Profil aluminiowy 32x45 z dwoma rowkami 8

Kod produktowy
113245
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
32,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,39 kg/m
Pole powierzchni
544,42 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 9,61 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 5,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,27 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,61 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D