Profil aluminiowy 90x180 z rowkiem 8

Kod produktu: 109094
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 90,00 mm
Szerokość: 180,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 11,25 kg/m
Pole powierzchni: 4256,23 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 353,60 cm4
ly = 1241,70 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 78,58 cm3
Wy = 137,97 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D