Profil aluminiowy 90x180 z rowkiem 8

Kod produktowy
109094
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
180,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
11,25 kg/m
Pole powierzchni
4256,23 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 353,60 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 1241,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 78,58 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 137,97 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D