Profil aluminiowy 80x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
108080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,90 kg/m
Pole powierzchni
1823,57 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 128,16 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 128,16 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 32,04 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 32,04 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D