Profil aluminiowy 80x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 108080L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 80,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 4,90 kg/m
Pole powierzchni: 1823,57 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 128,16 cm4
ly = 128,16 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 32,04 cm3
Wy = 32,04 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D