Profil aluminiowy 80x80 z rowkiem 8

Kod produktowy
108080
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
6,82 kg/m
Pole powierzchni
2375,86 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 177,97 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 177,97 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 44,49 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 44,49 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D