Profil aluminiowy 80x80 z rowkiem 8

Kod produktu: 108080
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 80,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 6,82 kg/m
Pole powierzchni: 2375,86 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 177,97 cm4
ly = 177,97 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 44,49 cm3
Wy = 44,49 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D