Profil aluminiowy 80x120 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
108013L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
8,10 kg/m
Pole powierzchni
2958,09 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 200,83 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 418,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 50,21 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 67,37 cm3

Pliki CAD 3D

IGS
STP

Interaktywny model 3D