Profil aluminiowy 80x120 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 108013L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 80,00 mm
Szerokość: 120,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 8,10 kg/m
Pole powierzchni: 2958,09 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 200,83 cm4
ly = 418,30 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 50,21 cm3
Wy = 67,37 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D