Profil aluminiowy 60x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
106090
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,99 kg/m
Pole powierzchni
1478,63 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 109,38 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 60,71 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 21,30 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 20,24 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D