Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 8

Kod produktowy
106069
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
60,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,50 kg/m
Pole powierzchni
1190,81 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 32,45 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 32,45 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 10,82 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 10,82 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D