Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 6

Kod produktowy
106060
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
60,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
2,51 kg/m
Pole powierzchni
962,24 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 38,08 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 38,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 12,69 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 12,69 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D