Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 6

Kod produktu: 106060
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 60,00 mm
Szerokość: 60,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 2,51 kg/m
Pole powierzchni: 962,24 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 38,08 cm4
ly = 38,08 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 12,69 cm3
Wy = 12,69 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D