Profil aluminiowy 45x180 z rowkiem 8

Kod produktu: 104593
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 180,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 5,30 kg/m
Pole powierzchni: 2026,89 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 42,54 cm4
ly = 628,68 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 18,91 cm3
Wy = 69,74 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D