Profil aluminiowy 45x180 z rowkiem 8

Kod produktowy
104593
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
180,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
5,30 kg/m
Pole powierzchni
2026,89 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 42,54 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 628,68 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 18,91 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 69,74 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D