Profil aluminiowy 45x60 z rowkiem 8

Kod produktowy
104560
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,70 kg/m
Pole powierzchni
942,78 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 15,30 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 15,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 28,42 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 28,42 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D