Profil aluminiowy 45x60 z rowkiem 8

Kod produktu: 104560
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 60,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,70 kg/m
Pole powierzchni: 942,78 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 15,30 cm4
ly = 15,30 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 28,42 cm3
Wy = 28,42 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D