Profil aluminiowy 40x80 z rowkiem 8

Kod produktu: 104080
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 3,97 kg/m
Pole powierzchni: 1477,72 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 24,65 cm4
ly = 95,04 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 12,32 cm3
Wy = 23,76 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D