Profil aluminiowy 40x80 z rowkiem 8

Kod produktowy
104080
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,97 kg/m
Pole powierzchni
1477,72 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 24,65 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 95,04 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 12,32 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 23,76 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D

Wersje

Profil aluminiowy 40x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8