Kątowy profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8

Kod produktu: 104003L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,45 kg/m
Pole powierzchni: 536,84 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 4,63 cm4
ly = 4,63 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,89 cm3
Wy = 2,89 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D