Kątowy profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8

Kod produktowy
104003L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,45 kg/m
Pole powierzchni
536,84 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 4,63 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 4,63 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,89 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,89 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D