Profil aluminiowy 40x40 z jednym rowkiem 8

Kod produktowy
104001
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,81 kg/m
Pole powierzchni
670,73 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 10,08 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,93 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 5,35 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D