Profil aluminiowy 18,5x45 z trzema rowkami 8

Kod produktowy
101803
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
18,50 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
0,85 kg/m
Pole powierzchni
324,06 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,50 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 5,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,62 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,40 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D