Profil aluminiowy 16x80 z rowkiem 8

Kod produktu: 101680
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 16,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,21 kg/m
Pole powierzchni: 814,98 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 2,22 cm4
ly = 49,11 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,78 cm3
Wy = 12,28 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D