Profil aluminiowy 16x80 z rowkiem 8

Kod produktowy
101680
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
16,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,21 kg/m
Pole powierzchni
814,98 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 2,22 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 49,11 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,78 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 12,28 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D