Profil aluminiowy 13x21,5 z jednym rowkiem 6

Kod produktu: 101322
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 13,00 mm
Szerokość: 21,50 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 0,40 kg/m
Pole powierzchni: 148,96 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 0,28 cm4
ly = 0,50 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 0,42 cm3
Wy = 0,39 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D