Profil aluminiowy 13x21,5 z jednym rowkiem 6

Kod produktowy
101322
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
13,00 mm
Szerokość
21,50 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,40 kg/m
Pole powierzchni
148,96 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,28 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 0,50 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,42 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,39 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D