Połączenie śrubą z wałkiem

Połączenie składa się z trzech elementów:

  • wałek z otworem pogłębionym pod łeb śruby
  • śruba imbusowa
  • nakrętka

Jest to kolejne w ofercie ALUTEC KK połączenie nie wymagające gwintowania oraz umożliwiające regulację położenia elementów łączonych. Wadą tego połączenia jest fakt, iż jest to połączenie nieosiowe, dlatego też w celu wykonania sztywnego połączenia zaleca się stosowanie jednocześnie dwóch elementów. Śruba z wałkiem umożliwia również łączenie kątowe oraz łączenie płaskich profili bez otworów do gwintowania.

Do wykonania połączenia należy wykonać otwór pod wałek. Do drugiego profilu do rowka instalujemy nakrętkę, a połączenie następuje poprzez dokręcenie śruby imbusowej. Do montażu niezbędny będzie klucz imbusowy z kulką.

Narzędzia i elementy do montażu

Moduł Wymagane narzędzia Elementy montażowe
M40 R8 Frez palcowy D=16mm lub D=20mm, klucz imbusowy z kulką 312040
311420
M45 R8 312020
311620
M45 R10 312040.10
311420.10