Profil aluminiowy 13x30 z dwoma przeciwległymi rowkami 6

Kod produktowy
101330
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
13,00 mm
Szerokość
30,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,51 kg/m
Pole powierzchni
189,11 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,41 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 1,09 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,64 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,73 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D