System transportu palet PTS

Broszura systemu transportu palet PTS

Broszura o systemie transportu palet PTS. System PTS Alutec jest przeznaczony głównie do transportu interoperacyjnego na liniach montażowych. Ruchoma platforma jest zamontowana i przenoszona dzięki dwóm równoległym taśmom przenośników. W każdym z poszczególnych etapów technologicznych może być ona zatrzymana np. dzięki wystąpieniu poślizgu pomiędzy pasem, a platformą (niezależne przenoszenie).