Standardowa kategoria profili zwanych też "ciężkimi"