Standardowa kategoria profili zwanych też "ciężkimi"

Wymiar rowka: 8 mm

Wymiar rowka: 5 mm

Wymiar rowka: 6 mm

Wymiar rowka: 10 mm