Profil aluminiowy 50x100 z rowkiem 10

Kod: 

165010L

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

50,0 mm

Szerokość: 

100,0 mm

Rowek teowy: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

5,199 kg/m

Masa belki: 

31,194 kg

Pole powierzchni: 

1925,100 mm2
Profil aluminiowy 50x100 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu konstrukcyjnego 50 x 100 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 190,50 cm4

lx

= 45,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 18,16 cm3

Wy

= 38,10 cm3