Profil teowy aluminiowy 18,5x180 z rowkiem 8

Kod: 

101180

Ilość rowków: 

9

Wersja: 

standardowa

Profil teowy aluminiowy
 Profil aluminiowy 18.5x180
Profil na stół teowy
Płytowy profil aluminiowy 180x18.5

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

18,5 mm

Szerokość: 

180,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,616 kg/m

Masa belki: 

27,696 kg

Pole powierzchni: 

1763,692 mm2
Profil teowy aluminiowy 18,5 x 180 "Płytowy profil na stoły teowe"

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój teowego profilu aluminiowego z rowkiem teowym (płytowy profil na stół teowy)

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 403,18 cm4

lx

= 6,67 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 7,17 cm3

Wy

= 44,85 cm3