Profil aluminiowy zaokrąglony R45/45 60°

Kod: 

154560

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

77,2 mm

Szerokość: 

66,7 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,385 kg/m

Masa belki: 

14,31 kg

Pole powierzchni: 

852,601 mm2
Konstrukcyjny profil łukowy o promieniu R45 mm i łuku 60° | Profil zaokrąglony 60 stopni

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój konstrukcyjnego profilu łukowego R45 mm, łuk 60 stopni

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 23,08 cm4

lx

= 35,95 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 16,64 cm3

Wy

= 42,39 cm3