Profil aluminiowy zaokrąglony R45/45 45°

Kod: 

154545

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

62,8 mm

Szerokość: 

57,4 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,849 kg/m

Masa belki: 

11,094 kg

Pole powierzchni: 

661,859 mm2
Łukowy profil o promieniu R45 mm i łuku 45° | Zaokrąglony profil 45 stopni

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny łukowego profilu R45 mm, łuk 45 stopni

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 13,36 cm4

lx

= 18,79 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 12,24 cm3

Wy

= 19,91 cm3