Profil aluminiowy, teowy 32x180 z rowkiem 8

Kod: 

132180

Ilość rowków: 

9

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

180,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

5,990 kg/m

Masa belki: 

35,94 kg

Pole powierzchni: 

2257,372 mm2
Profil aluminiowy, teowy | Profil płytowy do stołów teowych

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego, teowego 32 x 180 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 602,80 cm4

lx

= 24,96 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 14,04 cm3

Wy

= 66,98 cm3