Profil aluminiowy teowy 18,5x90 z rowkiem 8

Kod: 

101890

Ilość rowków: 

5

Wersja: 

standardowa

Anodowany profil 18.5x90
Aluminiowy profil 90x18.5
Płaski profil do stołów z rowkami teowymi
Profil teowy 18.5 x 90
Profil teowy 90 x 18.5
Profil aluminiowy 18.5x90
Profil płaski do stołów z rowkami teowymi

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

18,5 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,162 kg/m

Masa belki: 

12,972 kg

Pole powierzchni: 

806,283 mm2
Profil teowy 18,5 x 90 "Płaski profil do stołów z rowkami teowymi"

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu teowego 18,5 x 90 mm z rowkiem 8 (płaski profil do stołów teowych)

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 46,67 cm4

lx

= 3,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,53 cm3

Wy

= 11,01 cm3