Profil aluminiowy "L" z rowkiem 8

Kod: 

109092

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,260 kg/m

Masa belki: 

25,56 kg

Pole powierzchni: 

1587,668 mm2
Profil narożny L

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny narożnego profilu konstrukcyjnego L

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 115,39 cm4

lx

= 115,39 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 22,37 cm3

Wy

= 22,37 cm3