Profil aluminiowy kątowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

104503L

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,508 kg/m

Masa belki: 

9,048 kg

Pole powierzchni: 

585,275 mm2
Profil kątowy 45 stopni (Angular profile 45 deg)

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu kątowego 45°, aluminiowego z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 8,20 cm4

lx

= 8,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,26 cm3

Wy

= 3,26 cm3