Profil aluminiowy do przenośników 60x90 mm z rowkiem 8

Kod: 

106090

Ilość rowków: 

5

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

60,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,990 kg/m

Masa belki: 

23,94 kg

Pole powierzchni: 

1478,628 mm2
Profil aluminiowy do przenośników

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego do przenośników

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 60,71 cm4

lx

= 109,38 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 21,30 cm3

Wy

= 20,24 cm3