Profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 8

Kod: 

109090

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

standardowa

Profil aluminiowy 90x90
Profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 8
Front profilu aluminiowego 90x90
Profil 109090
Obrócony front profilu aluminiowego 90x90
Aluminiowy profil 90x90 | Rowek 8
Aluprofil 90x90

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

7,606 kg/m

Masa belki: 

45,636 kg

Pole powierzchni: 

2820,407 mm2
Profil aluminiowy 90x90

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 90x90 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 223,40 cm4

lx

= 223,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 49,64 cm3

Wy

= 49,64 cm3