Profil aluminiowy 90x180 z rowkiem 8

Kod: 

109094

Ilość rowków: 

12

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

180,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

11,250 kg/m

Masa belki: 

67,5 kg

Pole powierzchni: 

4256,229 mm2
Profil aluminiowy 90x180

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu 90x180 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 1241,70 cm4

lx

= 353,60 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 78,58 cm3

Wy

= 137,97 cm3