Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

109091

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

lekka

Konstrukcyjny profil aluminiowy 90 x 90
Front konstrukcyjnego profilu aluminiowego 90 x 90
Aluminiowy profil 90 x 90
Profil 90 x 90 | Kod 109091

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

5,551 kg/m

Masa belki: 

33,306 kg

Pole powierzchni: 

2065,095 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 90 x 90 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 90 x 90 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 188,17 cm4

lx

= 188,17 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 41,82 cm3

Wy

= 41,82 cm3