Profil aluminiowy 90 x 180 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

109095

Ilość rowków: 

12

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

180,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

11,030 kg/m

Masa belki: 

66,18 kg

Pole powierzchni: 

3924,583 mm2
Profil aluminiowy 90 x 180 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu 90 x 180 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 1248,37 cm4

lx

= 388,62 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 86,36 cm3

Wy

= 138,70 cm3

Pozostałe wersje profilu 90 x 180