Profil aluminiowy 45x90 z rowkiem 8

Kod: 

104590

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,110 kg/m

Masa belki: 

24,66 kg

Pole powierzchni: 

1515,802 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 45x90

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 45x90 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 125,84 cm4

lx

= 32,67 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 14,52 cm3

Wy

= 27,96 cm3