Profil aluminiowy 45x60 z rowkiem 8

Kod: 

104560

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

60,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,700 kg/m

Masa belki: 

16,2 kg

Pole powierzchni: 

942,778 mm2
Profil aluminiowy 45x60

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 45x60 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 28,42 cm4

lx

= 15,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 6,80 cm3

Wy

= 9,47 cm3