Profil aluminiowy 45x45 z zamkniętymi rowkami 8

Kod: 

104504

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,064 kg/m

Masa belki: 

12,384 kg

Pole powierzchni: 

758,028 mm2
Profil 45 x 45 z zamkniętymi rowkami 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 45 x 45 z zamkniętymi rowkami 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 14,00 cm4

lx

= 14,00 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 6,22 cm3

Wy

= 6,22 cm3